‘ส.ว.สมชาย’ สะกิดเตือน อย่าหลงทางเอกสารหลุด ของขบวนการคว่ำเรือ

11 ก.ย.2565-นายสมชาย แสวงการ ส.ว. โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า อย่าหลงทางกับดราม่าเอกสารหลุดของขบวนการคว่ำเรือ บทบัญญัติรธนสำคัญกว่าบันทึกความเห็นรายบุคคล คำวินิจฉัยของศาล ที่ 5/2561 ระบุว่า ปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า

วันที่ได้รับแต่งตั้งตามบทบัญญัติดังกล่าว คือวันใด  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้มีแนวคำวินิจฉัยวางหลักการไว้ว่า  การให้รัฐมนตรีในคณะรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป จะต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่ง

ทั้งนี้ เป็นไปตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 20/2544 เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560  วันที่ถือว่าผู้ถูกร้องได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 ประกอบกับ ม.187 จึงเป็นวันที่ 6 เมษายน 2560  

ขณะที่ คำวินิจฉัยที่ 7/2562 ระบุว่า รัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ม.264  และต้องนำรัฐธรรมนูญ ม.186 และม.187 มาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีดังกล่าวด้วย โดยต้องถือเอาวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรี

เมื่อเทียบเคียงจากแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทั้งสองแล้ว มีความเป็นไปได้ในการวินิจฉัยการเริ่มต้นนับอายุความเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 8ปี จึงน่าจะมีแนวโน้มสอดคล้องไปในทางที่จะนับการ เริ่มต้นเมื่อวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ด้วย เมื่อ6 เมย2560 ในความเห็นส่วนตัวทางวิชาการจึงเชื่อในแนวทางนี้ เป็นแนวทางที่1คือ เริ่มต้น 6เมย2560 ครบ8ปี 5เมย 2568

ส่วนแนวทางที่2คือการเริ่มตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเป็นนายกรัฐมนตรีที่เลือกโดยรัฐสภา ตามมาตรา272 มาตรา158 มาตรา159 และตามมาตรา88 นั้น จึงมีโอกาสเป็นไปได้ลดลง 60:40  ส่วนการนับวาระ8ปี แบบคำร้องของฝ่ายค้านและขบวนการคว่ำเรือตั้งแต่24 สค 2557 ที่จะให้ครบวาระไปแล้ว เมื่อ23สค2565 นั้น ความเห็นส่วนตัวฟันธงครับว่า โอกาสเป็น0 ค่อนข้างชัดเจนแล้วครับ #เชื่อมั่นในหลักนิติธรรม #ตั้งสติรอคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ชลน่าน' ฟันธงคำวินิจฉัย 30 พ.ย. ไม่มีกลับไปหาร 500 แน่นอน!

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำร้อง ของ ส.ส./ส.ว 105 คน ผ่านประธานรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.(ฉบับที่...) พ.

สิ้น 'พล.อ.สกล' ส.ว.ถึงแก่อนิจกรรม 'พล.ต.ท.อำนวย' นั่งส.ว.แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สกล ชื่นตระกูล หรือ บิ๊กแขก สมาชิกวุฒิสภา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยการติดเชื้อในกระแสเลือด เนื่องจากเมื่อช่วง

กม.พรรคการเมืองไม่ขัดรธน.

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 ร่างกฎหมายพรรคการเมืองไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปด้านการเมือง

ลุ้นระทึก 23 พ.ย. ศาลรธน. นัดลงมติชี้ขาดร่างกฎหมายพรรคการเมือง

การประชุมคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 23 พ.ย.65 เวลา 09.30 น. ได้กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132