ผบ.ทบ. ย้ำ ให้กำลังพลใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตามแนวทางประชาธิปไตย

25 เม.ย.2566- ที่อาคารเบญจรังสฤษฏ์ ททบ.5 ก่อนเข้าช่วงการเลือกตั้ง 14 พ.ค.66 ทางผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำให้กำลังพลไปใช้สิทธิ์ตามแนวทางประชาธิปไตย ยังได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงวิชาการปลุกจิตสำนึกรักชาติและสถาบัน เพื่อย้ำเตือนถึงบทบาทของทหารในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ

โดยวันนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เป็นประธานจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเชิงวิชาการ ภายใต้ชื่อกิจกรรมธรรมรงค์รัฐ พิพัฒน์ไทย และรับฟัง การบรรยายพิเศษจากนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ ร่วมกับตัวแทนกำลังพลจากหน่วยต่าง ๆ และ ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

มีรศ.ปรีดี พิศภูมิวิถี นักวิชาการจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และพล.อ.สรศักดิ์ งามขจรคุณกิจ อาจารย์พิเศษ ประจำกองวิชาการประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมบรรยายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบัน

พร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในการธำรงรักษาไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติรวมไปถึงความเป็นมาการสร้างชาติ การพัฒนา และการนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตในช่วงเวลาต่าง ๆ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

สำหรับการจัดกิจกรรม “ธำรงรัฐ พิพัฒน์ไทย” เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะที่กองทัพบก เป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร ปกป้องอธิปไตยของชาติ รวมถึงการพัฒนาประเทศตามรัฐธรรมนูญ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ผบ.ทบ.' นำ 211 นายพล ถวายสัตย์ฯ ปกป้องสถาบัน จนกว่าชีวิตจะหาไม่

'ผบ.ทบ.' นำ 211 นายพล ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ถวายสัตย์ปฏิญาณตน กล่าวคาถาในดวงตรามหาจักรี รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ธำรงเกียรติยศศักดิ์ศรีทหาร

‘ผบ.ทบ.’ เตรียมชง ‘สุทิน’ เด้ง ’เจ้ากรมสรรพาวุธ’ ช่วยราชการ

ผบ.ทบ. ไม่ปฏิเสธส่งชื่อ 7 ทหารให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ปมน้ำมันหาย 2 แสนลิตร ส่วนเจ้ากรมสรรพาวุธฯ เตรียมเสนอ ‘สุทิน’ ลงนามคำสั่งช่วยราชการ ระบุรอความชัดเจนภายในศุกร์นี้

ผบ.ทสส.-ทภ.1 คนใหม่ ย้ำภารกิจเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ดูแลประชาชน

มีการส่งมอบหน้าที่ผู้นำกองทัพหลายหน่วย เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 8.00 น.ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะพล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ได้ส่งมอบหน้าที่ ให้ พล.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี โดย พล.อ.เฉลิมพล

ดร.เสรี เรียกร้องอย่าให้ 'กระแส' ชนะ 'ข้อมูลและเหตุผล'

ดร.เสรี วงษ์มณฑา นักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสาร โพสต์เฟซบุ๊กว่าอิทธิพลของการสื่อสารตามทฤษฎี hypodermic needle theory กำลังสำแดงหลักฐาน