เครือข่ายศิษย์เก่า 'มทร.พระนคร' นัดแต่งดำประท้วงใหญ่ไล่ ‘นายกสภาฯ’

ศิษย์เก่า 5 วิทยาเขตนัดรวมตัว 23 มีนา ศูนย์เทเวศร์ ประท้วงขับไล่นายกสภาฯ 

21 มีนาคม 2565 – สืบเนื่องจากกรณีที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนสอบสวนและวินิจฉัย กรณีนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) ที่พบหลักฐานว่า ยื่นจ้างตนเองเพื่อรับจ้างเหมาโครงการของมหาวิทยาลัยเสียเอง อาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ และหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง

รวมถึงยังมีข้อพิรุธอีกมากมาย อาทิ  ผลักดันให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ภายใต้ มทร.ขึ้นมา เพื่อเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก(Ph.D) แต่ตนเองกลับไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาฯของวิทยาลัยฯ รับค่าตอบแทนอีกเดือนละ 25,000 บาท โดยเริ่มมีการเปิดการเรียนการสอนรุ่นแรกมาแล้วตั้งแต่เดือน มิ.ย.64 

อีกทั้งยังมีข้อพิรุธอีกมากมาย อาทิ การเสนอเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยโดยตัดนามพระราชทาน “ราชมงคล” ออก , การไม่เห็นชอบให้คืนเงินค่าลงทะเบียนในหลักสูตร Ph.D ตามนโยบายของรัฐบาลในสัดส่วนที่ถูกต้อง หลังเผชิญโควิด-19 ต้องเรียนออนไลน์

กดอ่านเพิ่มเติม  ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง ป.ป.ช.สอบ ‘นายกสภาฯ มทร.’ รับจ้างเหมาโครงการมทร.เอง ทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่

ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร(มทร.) 5 วิทยาเขต  โดยเครือข่ายศิษย์เก่า  ได้ทวงถามความคืบหน้าในการถอดถอน ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ออกจากตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมกับส่งถึงสื่อมวลชน เพื่อแจ้งว่า จะมีการชุมนุมพร้อมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์เป็นครั้งสุดท้าย ในวันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้ชุมนุมได้นัดกันใส่ชุดดำในวันดังกล่าวด้วย

สำหรับหนังสือที่เครือข่ายศิษย์เก่า  5 วิทยาเขต ได้ส่งหนังสือถึงสื่อมวลชน ระบุ เนื้อหาว่า ..ด้วยภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า มทร.พระนคร 5 วิทยาเขต ได้ร่วมลงชื่อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อขอให้พิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บัดนี้เวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว โดยการดำเนินการของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยตามคำแนะนำของกระทรวงอุดมศึกษาฯ ยังไม่มีความคืบหน้าใด ๆ ปรากฏให้ทราบ 

ในการนี้ ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า มทร.พระนคร 5 วิทยาเขต จึงกำหนดให้มีการชุมนุมใหญ่เพื่อเรียกร้องให้ถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องต่อหน้าที่ แทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารและอธิการบดี มีพฤติการณ์และ การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับ โดยพฤติกรรมดังกล่าวนำมาซึ่งความเสียหายต่อมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอเรียนเชิญศิษย์เก่ามทร.พระนครทั้ง 5 วิทยาเขตร่วมการชุมนุมพร้อมกันเพื่อแสดงเจตนารมณ์เป็นครั้งสุดท้าย ตามวันและเวลาดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการแจกใบปลิวในวิทยาเขตทั้ง 5 แห่งด้วยข้อความว่า 

เรียนพี่น้องชาว มทร.พระนคร ทุกท่าน…

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 สภามหาวิทยาลัยฯ รับรองการเสนอวาระของอธิการบดี เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของนายกสภาฯ ในการปฏิบัติต่อมหาวิทยาลัยฯ การตั้งกรรมการเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของนายกสภาฯ แต่ปรากฏว่านายกสภาฯ ปฏิเสธการการเข้าพบของคณะกรรมการทั้งชุด และไม่ดำเนินการเพื่อให้เปิดประชุมสภามหาวิทยาลัยสมัยสามัญในเดือนธันวาคม 64 กุมภาพันธ์ 65 และการประชุมวาระพิเศษอีก 1 ครั้ง ด้วยเกรงว่าถ้าเปิดการประชุม จะถูกคณะกรรมสภาฯลงมติถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่ง 

ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ มทร.พระนคร ของเราที่ต้องผ่านการพิจารณาและมีมติจากสภามหาวิทยาลัยฯ  ไมรสามารถเกิดขึ้นได้ สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครอง รวมถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อประโยชน์สาธารณะ 

ขณะนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และฝ่ายบริหารของ มทร.พระนคร ของเรากำลังเร่งดำเนินการตามขั้นตอนทางกฏหมาย เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเร็วที่สุด 

ด้วยพฤติกรรมในการก้าวก่ายงานบริหาร และเจตนาทุจริตทั้งเชิงนโยบายและพฤติกรรมหาผลประโยชน์ของนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชน รวมถึงข้อกล่าวหาต่างๆที่ คุณศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. 

ภาคีเครือข่ายศิษย์เก่า มทร. พระนคร 5 วิทยาเขต จึงใคร่ขอเชิญชวนพี่น้องศิษย์เก่าทุกท่าน ร่วมกันแต่งกายชุดดำ เพื่อแสดงเจตจำนงค์ ในการขับไล่นายกสภา มทร.พระนคร ให้พ้นจากตำแหน่ง ในวันพุธที่ 23 มีนาคม เวลา 11:00 ณ. ศูนย์เทเวศร์ 

           

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บุคคลอันตราย! จี้ย้ายด่วน 'รองปลัด อบต.' ขู่สังหารแบบหนองบัวลำภู

ชาวขอนแก่นประท้วงขับไล่รองปลัด อบต.เจ้าของเสียงในคลิปขู่จัดการทุกคนให้เหมือนที่หนองบัวลำภู โดยต้องการให้ออกนอกพื้นที่จังหวัดภายใน 24 ชม.ขณะที่เจ้าหน้าที่ในอบต.ร่วมยื่นหนังสือขับไล่ด้วย

ตะเพิดเจ้าอาวาส! พฤติกรรมเกินรับไหว แถมพิรุธอมเงินวัด

ชาวบ้านฮือไล่เจ้าอาวาส​ วัดสว่างอารมณ์ อ.เมือง​ จ.บุรีรัมย์  รับไม่ได้รื้อเตาเผาศพเดิมที่ชาวบ้านร่วมกันบริจาคเงินซ่อมทิ้ง  แถมพิรุธ กินเงินวัด และตบไวยาวัจกรต่อหน้าชาวบ้านในวันทอดกฐิน 

ติดประกาศขับไล่ 'โรงแรมตรัง' ภายใน 15 วัน หลังค้างค่าเช่าเทศบาลกว่า 50 ล้านบาท

ทน.ตรัง-บังคับคดีลุยติดประกาศขับไล่ โรงแรมตรัง และ บริวาร ย้ายทรัพย์สินออกจากอาคารคามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภายใน 15 วัน หลังค้างค่าเช่าให้กับเทศบาลนครตรัง บานเบอะกว่า 50 ล้านบาท

หลายหน่วยงาน​ รุดช่วย​หญิงป่วยซึมเศร้าถูกฟ้องขับไล่​พ้นบ้าน​ เตรียมไกล่เกลี่ยนายทุน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่​ จ.บุรีรัมย์ พร้อมกิ่งกาชาด ปลัดอำเภอบ้านกรวด เทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวหญิง​ วัย 41 ป่วยซึมเศร้าถูกนายทุนฟ้องขับไล่ออกจากบ้าน เตรียมประสานขอไกล่เกลี่ยนายทุนเพื่อหาทางออก ผู้ร้องเผยหลังหน่วยงานยื่นมือช่วยก็มีความหวัง​ แม้เหลือเวลาแค่ 2 วัน

'ธรรมนัส' ยื่นคำขาดขอเก้าอี้ ครม. แลกไม่ให้ออกยกก๊วน 22 ส.ส.

ในที่ประชุม ส.ส. พรรค พปชร.ที่มูลนิธิป่ารอยต่อฯ ร.อ.ธรรมนัส ได้แจ้งต่อ พล.อ.ประวิตรว่า มีส.ส.ที่พร้อมจะออก พร้อมกับตน จำนวน 22 คน ดังนั้น ถ้าจะไม่ให้กลุ่มนี้ออก ต้องมีการปรับ ครม.