'ประยุทธ์' ร่ายยาวลั่นจะไม่ทิ้งภาระให้ใครในโอกาสหน้าทั้งสิ้น

นายกฯ มอบรางวัลความเป็นเลิศการบริหารจัดการการเงิน ลั่นใกล้ช่วงเลือกตั้งไม่อยากทิ้งภาระให้ใคร บอกข้าราชการทำงานสาหัสเพื่อคนอื่นได้กุศล ลั่นไม่ได้ทำเพื่อการเมืองแต่ทำเพื่อประเทศ -ประชาชน

01 ธ.ค.2565 - ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน และ 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 103 รางวัล

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ 2564 ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่หน่วยงานท่านทุกคน โดยเฉพาะกรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างมากในการผลักดันให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติภารกิจไปในทางเดียวกันเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนการกำกับดูแลบริหารจัดการการเงินการคลังของรัฐในภาพรวมให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับมาตรฐานที่สูงต่อเนื่อง คาดหวังว่าข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้งบประมาณจากภาษีอย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ ซึ่งในฐานะนายกฯ ผู้นำฝ่ายบริหารของประเทศ นอกจะจากคาดหวังให้ส่วนราชการและข้าราชการร่วมกันนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงยั่งยืน สมความคาดหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ยังมุ่งหวังให้การบริหารการเงินการคลังของภาครัฐเป็นไปอย่างบูรณาการโปร่งใสตรวจสอบได้ ลดความผิดพลาด ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนของไทยทั้งภาคธุรกิจภาค ประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในสายตาประชาชน

“ขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นตั้งใจในการรักษาระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสืบเนื่องตลอดไป มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับมาตรฐานหน่วยงานประเทศไปสู่ความเป็นเลิศให้ได้มากที่สุด อาจจะนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในภาพรวมต่อไป”

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อไปว่า ก่อนที่จะจบขอพูดเป็นการส่วนตัวนิดหนึ่ง บรรยากาศวันนี้กับเมื่อวันที่ 30 พ.ย.เป็นคนละบรรยากาศ เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ลงไปเยี่ยมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้พบกับพี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท้องถิ่นถึงระดับกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ได้มีการพูดคุยกันเรื่องการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรของเราให้ดีขึ้น ให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งขั้นตอนตลอดจนห่วงโซ่ในด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย การตลาดอะไรก็แล้วแต่ โดยได้มีการไปเยี่ยมชมในพื้นที่จริงก็เห็นว่ามีความก้าวหน้านี่คือสิ่งที่ต้องทำหน้าที่นายกฯ ตรงนี้ ในฐานะที่บริหารราชการในภาพรวมตรงนี้ คือหน่วยงานคือราชการทั้งหมดในสังกัดรัฐบาลทุกกระทรวงทุกกรม และทุกหน่วยงานเทียบเท่ามากมาย วันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามารับรางวัล อยากจะมอบรางวัลให้ครบทุกหน่วยงานด้วยซ้ำไป มันจะกี่ร้อยก็พร้อมที่จะมอบ ฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ช่วยกันทำถ้าเทียบสัดส่วนกันแล้วจะเห็นได้ว่าในส่วนที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะดีเยี่ยม ดีเลิศ วันนี้เราได้รับความชื่นชมจากหลายๆ อย่างมาจากองค์กรต่างประเทศ ในเรื่องการบริหารการเงินการคลังของเราได้รับความชื่นชมมากมายในความเชื่อมั่น

นายกฯ กล่าวต่อว่า ฉะนั้นเราต้องทำตัวเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และดีกว่านี้ ไม่มีอะไรที่จะดีที่สุดเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงทุกวัน สถานการณ์โลกก็เปลี่ยนแปลง ฉะนั้นกฎระเบียบของโลกใบนี้ก็โลกใบเดิมนั่นแหละ จะเป็นกฎระเบียบโลกใหม่ที่มีการจัดระเบียบต่างๆ มากมาย ฉะนั้นเราจำเป็นต้องเอาทุกอย่างมาวิเคราะห์พิจารณาว่าจะพัฒนาหน่วยงานของเราอย่างไรให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะมีผลด้วยกันทั้งสิ้น วันนี้มีทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคง ด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่าย ทั้งในส่วนของท้องถิ่นต่างๆ หลายหน่วยงานได้รางวัลถือเป็นตัวอย่างที่ดี ขอให้ทุกคนรักษาความดีนี้ไว้ ไม่มีใครรู้เท่ากับเราจะรู้ตัวเราเองว่าเราทำงานดีไม่ดีอย่างไร ฉะนั้นสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยรวม และสร้างภาพลักษณ์ของประเทศให้ทุกคนมั่นใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาให้ความเชื่อมั่น เกษตรกรเราสามารถพัฒนาเขาให้มีรายได้สูงขึ้น การแก้ปัญหาปลายทางเป็นไปได้ยาก เพราะต้องใช้งบประมาณสูงมาก อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามช่วยกันแก้ไขต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ในเรื่องของต่างประเทศ ได้พบกับภาคธุรกิจเขาชื่นชมประเทศไทยในเวลานี้หลายอย่างมีการปรับแก้กฎระเบียบหลายตัว แต่อาจจะยังไม่เพียงพอ ฉะนั้นขอฝากไว้ด้วย ต้องขอบคุณ รมว.การคลังและทุกคนที่ได้รับนโยบายไปสู่การปฏิบัติคือการปรับปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปได้เร็วที่สุด ฉะนั้นสิ่งที่นายกฯ ได้มอบนโยบายไปแล้ว บางครั้งศึกษาจากภายนอก ศึกษาด้วยตัวเองบ้างอะไรบ้าง รับฟังคนอื่นเข้ามาบ้าง จากเอกสารตำรับตำราและสุดท้ายคือการรับฟังจากคนในประเทศของเราเอง ไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตาม ฉะนั้นกระทรวงการคลังถือเป็นแกนกลางในการที่จะบริหารตรวจสอบงบประมาณต่างๆให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าโปร่งใส สุจริตเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ นี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องยึดมั่นเสมอเพราะเราใช้จ่ายงบประมาณจากภาษีของประชาชน จะต้องใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าและปรับต่างๆให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในโลกใบนี้

นายกฯ กล่าววว่า อย่างไรก็ตามจากการประชุมเอเปกครั้งที่ผ่านมาจะเห็นว่าต่างชาติต่างประเทศให้ความไว้วางใจเชื่อมั่นประเทศไทย ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะตนเอง แต่เป็นเพราะพวกเราทุกคนและคนไทยทั้งประเทศ ข้าราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้ทำทุกอย่างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ จนได้รับการยอมรับในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งต้องการให้มากกว่านี้ หลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับแก้หลายอย่าง ซึ่งจะต้องคุยกับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับกรมบัญชีกลางด้วย จะทำอะไรก็ได้ให้ประเทศเดินไปข้างหน้าให้ได้ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันเราจะนิ่งดูดายไม่ได้ นั่งอยู่ที่เดิมคิดแบบเดิม กฎหมายเดิมๆ มันจะเดินไม่ได้ ฉะนั้นคงต้องรับฟังทั้งสองทาง เพราะเราเป็นหลักในเรื่องของการบริหารงบประมาณของประเทศในภาพรวม ฉะนั้นวันนี้จำเป็นต้องรับฟังจากข้างล่างขึ้นมาในสิ่งที่ได้รับการยอมรับจากคนทุกระดับ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า วันนี้สถานะการเงินการคลังเราเขาชื่นชมประเทศไทยที่มีศักยภาพมีการบริหารการเงินการคลังที่แข็งแกร่งมีเสถียรภาพรองรับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีกว่าหลายๆ ประเทศ ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจและทุกคนก็มีส่วนร่วมกระทรวงการคลัง ส่วนร่วมกับรัฐบาลตรงนี้ หวังอย่างยิ่งว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆ คือหน้าที่ของพวกเรา หน้าที่ของตน หน้าที่ของส่วนราชการทุกภาคส่วน ไม่ได้ต้องทำเพื่อการเมือง แต่ต้องการทำเพื่อประเทศของเรา ถ้าเราไม่ทำวันนี้จะทำเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกัน ไม่ได้ ต้องทำให้ดีขึ้นทุกวัน คิดทุกวัน ทำทุกวัน มันจะต้องดีขึ้นฉะนั้นมันอยู่ที่พวกเราทุกคนจะร่วมมือกันได้มากน้อยเพียงใดอย่างไร วันนี้รัฐบาลพยายามที่จะเดินหน้าในการขับเคลื่อนการบริหารราชการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาบริหารจัดการ ขอให้ดำเนินการให้ดีที่สุดสอดคล้องกับพระราชบัญญัติที่ออกไปในการอำนวยความสะดวกข้อมูลข่าวสารประชาชน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับให้เกิดความโปร่งใสเชื่อมั่น ขอให้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของบุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้ว แต่หลายๆอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไป ฉะนั้นต้องพิจารณาตามความจำเป็นเร่งด่วนตามงบประมาณที่มีอยู่

“วันนี้ผมคาดหวังว่าในระยะเวลาอันใกล้ วันหน้าจะมีการเลือกตั้งต่างๆ ผมก็ไม่อยากทิ้งภาระให้ใครในโอกาสหน้าทั้งสิ้น และไม่อยากให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ที่เดิม ก็คือก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหามาถึงตรงนี้ได้ ขอให้พวกเราภาคภูมิใจการทำงานเหน็ดเหนื่อยสาหัสมา ทำเพื่อใคร ไม่ใช่เพื่อตัวเอง ทำเพื่อคนอื่น นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากุศล ทำบุญทำกับวัดกับพระ แต่ทำกุศลทำให้กับคน ฉะนั้นคือสิ่งที่ทุกคนต้องเสียสละ ต้องไม่เหนื่อยที่จะคิดไม่เหนื่อยที่จะทำ และไม่มุ่งหวังผลประโยชน์จากการทำงานของตัวเอง อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเรา และเชื่อมั่นว่าทุกท่านพยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว แต่คิดว่าต้องทำได้ดีกว่านี้ และหวังว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่านี้ ต้องคิดแบบนี้ ทุกวัน อาทิตย์หน้าต้องดีกว่านี้ แล้วมันจะสำเร็จ ขอให้ทุกคนตั้งใจให้ดีที่สุด ผมเชื่อมั่นพวกท่านในการที่จะเข้ามานั่งในห้องนี้ก็ได้รับการคัดสรรจากกรรมการทุกคน และขอบคุณกรรมการที่ใช้เวลาในการทำงานคัดเลือก ซึ่งผมคิดว่าไม่ง่ายนักเพราะคนมันเยอะในการที่จะคัดสรรต่างๆเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร แต่ถ้าทำดีผลงานปรากฏ” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

นายกฯกล่าวว่า วันนี้อยากมอบรางวัลทั้งกว่า 200 รางวัล ถ้าทุกคนทำดี วันนี้ซึ่งมีดีมาก ดีเยี่ยม ดีเลิศ วันหน้าอาจจะมีดีเลิศๆ จะได้ไหมก็ไม่รู้ และทำอย่างไรจะมีบุคคลยอดเยี่ยม จะมีไหมไม่รู้ไปคิดเอาก็แล้วกัน แต่ตนเองไม่เหน็ดเหนื่อยในการที่จะให้รางวัล เพราะดีใจที่ได้มีโอกาสมาในวันนี้ ซึ่งพบคนตลอดเวลาหลายปีฟังทุกคนไม่ได้ใช้อำนาจให้ไปทำอย่างนี้อย่างนั้น ไม่ใช่ ตนเองต้องถามว่าทำได้หรือเปล่า เพราะบางอย่างอาจจะคิดนอกกรอบบ้างอะไรบ้าง นั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องคิดแบบตนเอง คิดนอกกรอบแล้วนำมาใส่กรอบใส่ระเบียบกฎหมายต่างๆก็สามารถทำได้ แต่ถ้ายังอยู่แบบเดิมจะไปไม่ได้ โลกมันเปลี่ยนไปเยอะ จากที่ฟังมาจากทั้งต่างประเทศและในประเทศเรามีคนอยู่หลายอาชีพหลายรายได้ ฉะนั้นเราต้องดูแลคนทุกระดับให้ได้บริหารจัดการงบประมาณให้ได้เพียงพอเป็นระยะ

“เหนื่อยเหมือนกันที่พูดไปเพราะคิดแล้วพูด เพราะอยากให้รู้ว่านายกฯ คิดอะไรอยู่ อยากให้ทุกคนลองพยายามคิดดู ไม่ใช่ผมเก่งกว่าท่าน ท่านเก่งกว่าผมอยู่แล้ว เพราะท่านรู้งานในหน้าที่ของท่าน ผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสุจริตตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพ หลักการของผมมีแค่นั้น และเห็นผลงานปรากฏมาเป็นรูปธรรม หลายปีที่ผ่านมาเราสามารถทำหลายอย่างดีขึ้น และหลายอย่างอยู่ที่เดิม หลายอย่างอาจจะแย่ลง แต่เราต้องทำให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมๆกันไปให้ได้ มากบ้างน้อยบ้าง บางอย่างยาก บางอย่างง่าย อะไรง่ายก็แก้ก่อน อันไหนยากก็ค่อยๆแก้ อะไรที่มีผลความเสียหายต่อประเทศ ต่อแผ่นดิน ต้องเร่งแก้ไขโดยทันที”พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวด้วยว่า วันนี้มีทุกภาคส่วน ความมั่นคงเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องน้ำ คมนาคม การตรวจสอบบัญชี ถ้าเราทำให้ดีทำอย่างรัดกุมจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และตนก็เป็นห่วงพวกท่าน ห่วงข้าราชการทุกคน เพราะเคยเป็นข้าราชการมาก่อน ท่านต้องปลอดภัยในการทำงานของท่าน ตนเองห่วง ฉะนั้นจะไม่นั่งคุมอะไรพวกท่านทุกวัน ท่านต้องควบคุมตัวเองให้ได้ ควบคุมหน่วยงานตัวเองให้ได้ ควบคุมผู้บังคับบัญชาให้ได้และปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานเสมอ คือการบูรณาการข้ามกระทรวงในการทำงานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ระทึก! เครื่องบิน 'บิ๊กตู่' ขัดข้อง ลงพื้นที่นครสวรรค์

'บิ๊กตู่' ขอโทษคนนครสวรรค์ มาสายครึ่ง ชม. เหตุเครื่องบินขัดข้อง ปลื้มบริหารจัดการน้ำแผนสี่แควโมเดล ยันวางแผนยุทธศาสตร์เอง รับเหนื่อยแล้วเรื่องความขัดแย้ง ขอให้รักกัน

'อนุทิน' ไม่ปิดช่องจับขั้วตั้ง รบ. ลั่นหาก ภท. มาอันดับ 1 พร้อมเป็นนายกฯ

‘อนุทิน ‘พร้อมเป็นนายกฯ หากภูมิใจไทยได้ ส.ส.อันดับ 1 ลั่น กลัวประชาชนมากกว่าส.ว. -​ ขอบคุณ ‘วันชัย’จับขั้วให้ แต่อนาคตการเมืองขอเลือกเอง

เสวนาเดือด! ‘สามสี’ ลั่นถ้าใช้เงินสีเทา-สีดำซื้อเสียง จะเป็นเลือกตั้งครั้งสุดท้าย

เสวนาไตรรงค์ร้อนฉ่า ‘สมัย เจริญช่าง’ ขยี้หากเลือกคนเบะปาก ไม่ยอมรับคำตัดสินศาลมาเป็นผู้นำ ถึงคราวสูญสลายแน่ ‘อัศวิน’ เปิดใจเหตุพ่ายเมืองกรุง‘ชัชชาติ’ กระแสดี-พูดเก่ง บอก ให้ดูกทม.หลังตัวเองพ้นเก้าอี้ ‘ไตรรงค์’ แฉ มีบางพรรคใช้เงินสีเทา พูดมีนัยยะ เลือกตั้งครั้งนี้ ถ้าเงินสีเทา-สีดำว่อน  อาจเป็นลต.ครั้งสุดท้าย เพราะไม่มีใครยอมแล้ว