พท.เล็งชงรื้อกฎเข้ม180วัน

ส.ส.เพื่อไทยเรียงหน้าถล่มกฎเหล็ก กกต. "ผู้แทนอุบลฯ" ตัดพ้อ ช่วยชาวบ้านไม่ได้ ทำได้แค่มองดูโนรูถล่มตาปริบๆ "สมคิด" จ่อเสนอรื้อกฎหมาย ศาล รธน.ขอสภาส่งเอกสารประกอบ กม.ลูก 2 ฉบับ "สุกิจ" เชื่อจัดส่งทัน 10 ต.ค.

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกฎเหล็กของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ออกมาใช้ในช่วง 180 วันก่อนเลือกตั้งว่า กังวลว่าจะปฏิบัติได้ยาก ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและชีวิตจริง สิ่งที่เป็นห่วงกว่านั้นคือ จะเปิดช่องให้มีการกลั่นแกล้งกันทางการเมือง เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน ตนคิดว่าทางใดที่ กกต.หรือทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะหาทางแก้ไข หรือปิดช่องทางในการที่จะเอาช่องทางเหล่านี้มาใช้ในทางที่ผิดก็ควรจะทำ

นายสุทินกล่าวว่า ประกาศของ กกต.ในวันนี้ ต้องคิดให้รอบคอบและให้ปฏิบัติได้ และเห็นว่าประกาศของ กกต.สามารถแก้ไขได้ เพราะวันนี้ยังมองกันคนละแบบอยู่ แม้กระทั่ง กกต.จังหวัดและ กกต.กลาง ส่วนกฎหมายการเลือกตั้งฉบับเก่าและรัฐธรรมนูญน่าจะมีช่อง แต่จะแก้ได้ทันหรือไม่ในสภาวะเช่นนี้ ตนหนักใจว่าน่าจะแก้ยาก และแก้ไม่ทัน เพราะถึงเวลาใช้แล้ว อย่างไรก็ตาม พท.จะจัดสัมมนาส.ส. เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเหล็กกกต. ในวันที่ 5 ต.ค. เพราะ ส.ส.อาจจะตีความกันไปคนละทาง อย่าว่าแต่ พท.เลย ส.ส.แต่ละพรรคก็ตีความไปคนละทางเช่นกัน

ขณะที่ ส.ส.อุบลราชธานี พท. ได้ทำคลิปรวบรวมปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู และสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ แต่ถูกกฎเหล็กของ กกต.ห้ามไม่ให้ลงไปดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

 นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี พท. กล่าวว่า ขณะนี้ตำบลท่าเมือง จ.อุบลราชธานี น้ำเข้าท่วมพื้นที่หมดแล้ว น้ำกำลังเพิ่มระดับมาท่วมถึงพื้นที่ถนน แต่ขณะเดียวกัน กกต.ประกาศว่าห้ามผู้แทนราษฎรลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลสามารถดำเนินการแจกของช่วยชาวบ้านได้ แต่ฝ่ายค้านทำอะไรไม่ได้เลย เหมือนกับมัดมือชก อยากให้รัฐบาลพิจารณากติกาที่ กกต.กำหนด โดยยึดโยงกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เพราะอุทกภัยไม่ได้เกิดทุกปี หรือไม่รัฐบาลต้องเร่งออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพราะพวกท่านห้ามผู้แทนฯ ทำอะไรเลย

ด้านนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี พท. กล่าวว่า วันนี้ ส.ส.ติดข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในฐานะผู้แทนฯ ที่ไม่เคยปล่อยให้พี่น้องประชาชนทุกข์ยาก เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกครั้งที่มีเหตุลักษณะนี้ แต่วันนี้กลับมีกฎหมายไม่ให้ช่วยประชาชนเลย จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยด่วน ตั้งศูนย์ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ช่วยคือต้องช่วยจริงๆ ไม่ใช่แค่ส่งตัวแทนของรัฐบาลลงมาดูเฉยๆ

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พท. กล่าวเช่นกันว่า ความลำบากของคนเป็นผู้แทนฯ ยุคกฎเหล็ก 180 วันของกฎหมายเลือกตั้ง เมื่อมีเหตุอุทกภัย ภัยพิบัติ ส.ส.พื้นที่ได้แต่มองตากันปริบๆ กฎหมายกำหนดเหมือนมัดมือ ส.ส.ไว้ แต่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลทำได้ คือความเหลื่อมล้ำ เปิดสภาตนจะปรึกษาทางพรรคเพื่อไทยและทุกพรรคการเมือง ขอเสนอแก้กฎหมายมาตรานี้ทันที

น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี พท. ระบุว่า ในฐานะ ส.ส. เห็นชาวบ้านกำลังประสบปัญหา แต่ช่วยอะไรไม่ได้ ทุกวันนี้เหมือนถูกเชือกรัดมือ เทปกาวปิดปาก ได้แต่ยืนดูความเดือดร้อนของชาวบ้าน เพราะกฎเหล็ก 180 วันของ กกต. ที่ออกระเบียบเลือกข้างรัฐมนตรี นำงบประมาณไปแจกถุงยังชีพใส่โลโก้พรรคการเมืองหาเสียงได้ แต่ ส.ส.ฝ่ายค้านห้ามช่วยประชาชน เป็นธรรมหรือไม่ เหมือนกำแพงกั้นระหว่างประชาชนกับนักการเมือง

วันเดียวกัน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้ากรณีมีการส่งความเห็น ส.ส.เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ…. ในมาตรา 25 และมาตรา 26 มีข้อความขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และ 94 รวมถึงถูกตราขึ้นถูกรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จัดทำคำชี้แจงและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้ 1.จัดทำคำชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่ชั้นของการพิจารณา จนถึงการให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าว ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132 และ 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ร่าง พ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภาลงมติรับหลักการทั้ง 4 ฉบับ และบันทึกการประชุมในวาระที่ 1, ร่าง พ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132

นพ.สุกิจกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ฉบับดังกล่าวทุกครั้ง, ความเห็นของ กกต.เกี่ยวกับร่างพ.ร.ป.ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 132, บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ในการประชุม จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 10 วันที่ 27 ก.ค., ครั้งที่ 11 วันที่ 3 ส.ค., ครั้งที่ 12 วันที่ 10 ส.ค. และครั้งที่ 13 วันที่ 15 ส.ค. รวมถึงรายงานการประชุมและบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ….. ทุกครั้ง และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ระบุว่า นายชวนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบจัดทำเอกสารดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่ 4 ต.ค. เนื่องจากต้องส่งเอกสารกลับไปให้ศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน คือวันที่ 8 ต.ค. แต่เนื่องจากติดวันเสาร์และอาทิตย์ จึงสามารถส่งได้ภายในวันที่ 10 ต.ค. อย่างไรก็ตาม ตนเชื่อว่าจะส่งได้ทันในวันดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำได้อย่างรัดกุม เรียบร้อยที่สุด ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ขอเอกสารมา

เมื่อวันศุกร์ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ และประธานที่ปรึกษาพรรครวมพลัง ยังกล่าวถึงกระแสข่าวการรวมพรรครวมพลังกับพรรครวมไทยสร้างชาติว่า ไม่ทราบ  เพราะเป็นเพียงที่ปรึกษาพรรค และคิดว่าใครจะทำพรรคการเมืองก็ทำไป ตนให้กำลังใจทุกคน ขอให้ทำด้วยอุดมการณ์ และมีเป้าหมายว่าทำเพื่อประชาชน ทั้งนี้ ยืนยันไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ต้องการเป็น ส.ส. และไม่ต้องการรับตำแหน่งรัฐมนตรีอีกไม่ว่าจะในรัฐบาลใด แต่จะขอทำหน้าที่เป็นพลเมืองไทยที่ดี.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนทั้งประเทศฝากความหวัง 'เต้น-อุ๊งอิ๊ง-ชลน่าน' จัดหนักจัดเต็มทุนจีนสีเทา

ประชาชนขอฝากความหวังไว้กับ เต้น ชลน่าน อุ๊งอิ๊ง และเพื่อไทย จัดให้หนักเลยครับ เอาความจริงออกมาให้กับประชาชนให้ได้ครับ

'บิ๊กเพื่อไทย' เปิดปากสารภาพสิ้น 'ทุนจีนสีเทา' กว้านซื้อบ้านจากเครือชินวัตร

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และแกนนำพรรคเพื่อไทย(พท.) โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์

'ณัฐวุฒิ' เคลื่อนไหวแล้ว หลังผิดคิวทำปืนลั่นปม 'ตู้ห่าว'

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า ปกติผมไม่มีวิสัยตอบโต้แบบนี้ แต่ขอยกเว้นหน่อย