สภาล่ม5ครั้งติด/ศุภชัยขอโทษ

สภาอาการโคม่า! ถอดถอนท้องถิ่นล่มซ้ำซากครั้งที่ 5 เพื่อไทยยืดอกประกาศไม่สังฆกรรมตั้งแต่ไก่โห่ ลั่นบอกก่อนล่วงหน้าแล้ว ไม่ได้ลับลวงพราง ยันโหวตใหม่ไม่ถูกต้อง ขณะที่ "ศุภชัย" ยกมือไหว้ขอโทษกลางสภาด่า ส.ส.พรรคตรงข้ามหน้าโง่

เมื่อวันพุธ เวลา 09.30 น. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)  กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่า       ช่วงบ่ายจะเป็นเรื่องการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งยังติดปัญหาในเรื่องของที่ประชุมสภาให้มีการโหวตใหม่อีกครั้งในมาตรา 9/1 ซึ่งฝ่ายค้านยืนยันว่าการโหวตใหม่ไม่ชอบด้วยข้อบังคับ จึงขอไม่ร่วมกระทำความผิดด้วย และเชื่อว่าสภาจะเดินหน้าได้ถ้าหาก ส.ส.รัฐบาลให้ความร่วมมืออยู่กันให้ครบองค์ประชุม

นายสุทินกล่าวว่า เราไม่ได้เล่นเกมล่มองค์ประชุม เพราะถ้าเล่นเกมคือการไม่บอกล่วงหน้า คือลับลวงพราง แต่เรื่องนี้เราบอกตั้งแต่ต้นว่าวิธีการโหวตใหม่ไม่ถูกต้อง เราร่วมทำไม่ได้ และบอกมาตลอด ถ้าคิดว่าเป็นเกม ก็สามารถแก้ได้ง่ายๆ ว่า รัฐบาลมาครบก็จบ เท่านั้น ไม่ได้ซับซ้อนอะไร ทั้งนี้ ไม่อยากให้เป็นบรรทัดฐานใหม่ ถ้าบรรทัดฐานใหม่แล้วชอบด้วยข้อบังคับก็จะไม่ว่า แต่ส่วนนี้ดูเหมือนไม่ชอบด้วยข้อบังคับ 

หลังจากนั้น ในเวลา 14.00 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ ที่ประชุมมีมติเลื่อนเรื่องที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้ เมื่อเสร็จสิ้นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... ที่ค้างจากการประชุมสภาเมื่อคราวที่แล้ว  ให้ต่อด้วยร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. .... ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ..... และร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต พ.ศ.....

จากนั้น นายพัฒนา สัพโส ส.ส.สกลนคร และนายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร ได้ขอใช้เวลาตำหนินายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ และ ส.ส.นครพนม พรรคภูมิใจไทย ที่ปราศรัยว่าส.ส.สกลนครโง่ โดยนายพัฒนากล่าวว่า ทุกคนต่างบอกว่าสภาแห่งนี้คือสภาอันทรงเกียรติ แต่มีรองประธานสภาฯ บางคนทำเกียรติภูมิสภาเสื่อมเสีย ส่วนตัวไม่โกรธ แต่การพูดเช่นนี้เสียเกียรติภูมิ เพราะนายศุภชัยก็นั่งเป็นประธานอยู่บนบัลลังก์ควบคุมการประชุม ถ้าพูดแล้วมาขอโทษเพื่อจบ ตนเองก็กลัวว่าสภาต้องด่ากันทุกวัน

ด้านนายชวนกล่าวว่า ความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกรัฐสภา และไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนไปพูดลดความสำคัญของพรรคอื่น คนอื่น เรื่องที่เกิดขึ้นภายนอกก็ให้ว่ากันไปตามสิทธิของแต่ละฝ่าย แต่ถ้านำมาในสภาจะสูญเสียเวลาของสภา อย่างไรก็ตาม นายศุภชัยได้มาหารือกับตน และอยากขออภัยสมาชิกในเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ตนเห็นว่าเป็นเรื่องภายนอกไม่สมควรเอามาพูดในสภา เพราะจะไม่จบ หากผิดจริยธรรมหรือผิดหมิ่นประมาทผู้เสียหายก็ดำเนินการได้ 

 นายศุภชัยกล่าวว่า ยอมรับผิด และตนเป็นผู้พูดจริง เพราะเพลินไปหน่อย เนื่องจากปราศรัยอยู่ท่ามกลางประชาชนจำนวนมาก แต่ไม่ได้กล่าวหาชาวสกลนครว่าโง่ อย่างไรก็ตาม ตนปราศรัยในฐานะว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ต้องกราบขออภัย กราบขอโทษเพื่อนๆ พร้อมกับยกมือไหว้

จากนั้นเวลา 15.35 น. ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ในมาตรา 9/1 นั้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) ได้ลาออกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้สมาชิกภาพ ส.ส.สิ้นสุดลง เท่ากับว่าจำนวน ส.ส.ทั้งหมดที่มีอยู่ในขณะนี้คงเหลือ 473 คน องค์ประชุมกึ่งหนึ่งคือ 237 คน

 ต่อมา เวลา 15.40 น. นายชวนได้ให้เริ่มนับองค์ประชุมก่อนลงมติมาตรา 9/1 แต่ผ่านไปกว่า 10 นาทีก็ยังไม่สามารถเริ่มลงมติในมาตรา 9/1 ได้ เพราะองค์ประชุมยังไม่ครบ นายชวนจึงถามผู้คุมเสียงรัฐบาลว่าจะให้รอหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังขาดอีก 6 คนจึงจะครบองค์ประชุม

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ระบุว่า ร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกท้องถิ่นฯ ติดข้อจำกัด และผิดกระบวนการพิจารณากฎหมาย จึงขอเลื่อนการพิจารณานี้ไปประชุมครั้งหน้า และนำร่างพ.ร.บ.ขนส่งทางรางฯ ขึ้นมาพิจารณาแทน เพื่อไม่ให้องค์ประชุมล่ม จากนั้นจะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ต่อ นายชวน จึงแจ้งว่า สามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ตอนนี้องค์ประชุมยังไม่ครบ

กระทั่งเวลา 16.13 น. นายชวนได้ปิดการแสดงตน ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าประชุม 237 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จากนั้นเป็นการลงมติมาตรา 9/1 ที่ กมธ.สงวนความเห็น และสมาชิกแปรญัตติ โดยนายชวนกล่าวว่า หวังว่าตอนลงมติองค์ประชุมจะครบ และหวังว่าสมาชิกจะอยู่ในห้องประชุม แต่ปรากฏว่านายชวนได้แจ้งที่ประชุมว่ามีข้อมูลเกิดขึ้น โดยได้สอบถามนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค ปชป. ว่าได้กดบัตรด้วยใช่หรือไม่ ซึ่งนายจุรินทร์ชี้แจงว่าได้แสดงตนทางไมค์ และตอนหลังได้นำบัตรมาเสียบจึงได้กดซ้ำ ต้องขออภัยด้วย นายชวนจึงแจ้งว่า เช่นนั้นถือว่าองค์ประชุมไม่ครบ ขาดไป 1 เสียง ดังนั้นเมื่อองค์ประชุมไม่ครบตนจึงขอปิดการประชุมในเวลา 16.19 น.

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ ได้เกิดเหตุสภาล่มเป็นครั้งที่ 5 โดยเฉพาะแค่มาตรา 9/1 ทำให้สภาล่มถึง 3 ครั้ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง