'สมชัย' ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึง 'พลเอกประวิตร'


3 ก.ย.2565 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร สมาชิกพรรคเสรีรวมไทย และอดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์ จดหมายเปิดผนึก ถึง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เรื่อง ขอเสียงสนับสนุนอย่างจริงใจในการแก้รัฐธรรมนูญ ม. 272 มีเนื้อหาดังนี้

เรียน ฯพณฯ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ 6 และ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ ประธานรัฐสภาได้กำหนดให้เป็นวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อพิจารณาวาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยในเรื่องด่วน วาระที่ 6 เป็นข้อเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของประชาชน 64,151 รายชื่อ เพื่อแก้ไขในบทเฉพาะกาลมาตรา 272 ประเด็นการตัดอำนาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง 5 ปีแรกของรัฐสภา

หลักการแก้ไขดังกล่าว เป็นการทำให้ประเทศคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นสากลและเคยเป็นหลักปฏิบัติในรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาทุกฉบับ ตลอดจนความจำเป็นที่ต้องมีรัฐบาลที่วุฒิสภาร่วมให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศนั้นสิ้นสุดลงแล้ว โดยอิงจากรายงานผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 ได้ระบุถึงความสำเร็จของการดำเนินงานในทุกเรื่อง และจะสิ้นสุดในปลายปี พ.ศ. 2565 นี้

การแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวนี้ จะมีผลทำให้การลงมติเลือกผู้สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีได้กระทำในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฏร โดยพรรคที่มีเสียงข้างมากหรือสามารถรวบรวมเสียงข้างมากจะได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ด้วยความสง่างามและมีเสถียรภาพความมั่นคงที่แท้จริง มิใช่การต้องมีเสียงสนับสนุนจากวุฒิสภาที่เป็นสภาแต่งตั้งและจะครบวาระในเวลาอีกเพียงหนึ่งปีหลังจากปี พ.ศ. 2566

ในฐานะที่ ฯพณฯ เป็นรักษาการนายกรัฐมนตรี และเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพรรคการเมืองหลักของรัฐบาล และยังเคยมีฐานะเป็นประธานกรรมการสรรหาวุฒิสภาชุดปัจจุบัน จึงใคร่ขอให้ท่านได้แสดงจุดยืนสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงและได้แจ้งจุดยืนดังกล่าวแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในสังกัดและส่งสัญญาณความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่จะส่วนร่วมในการลงมติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 นี้ด้วย

การดำเนินการของ ฯพณฯ จะเป็นสิ่งบ่งบอกให้ประชาชนเห็นว่า ผู้มีอำนาจในการปกครองประเทศมีความจริงใจในการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ และใช้การเลือกตั้งที่เป็นธรรมเป็นทางออกของสังคมเพื่อลดความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยกว่า 2 ทศวรรษให้สิ้นสุดลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

สมชัย ศรีสุทธิยากร

คณะผู้รณรงค์แก้ไข ม.272

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีลที่ไม่สมควรจะดีล 'จตุพร' เสนอ 'ทักษิณ' กลับมาติดคุกอย่างสง่างาม!

นายจตุพร พรหมพันธุ์ และ นายนิติธร ล้ำเหลือ วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชน เฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอน "ความจริง

รทสช.สุดคึก 'ลูกหมี' ลั่นสู้ทุกเขตในชุมพร จับตา 'ส.ส.ตาร์ท' ทบทวนท่าที

รายงานข่าวจากพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) แจ้งว่า สำหรับงานต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม