ป้ายกำกับ :

บุญช่วย ค้ายาดี

ต้องลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก นำไปสู่ภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรง ก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากับปัญหาด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมของคนทั่วโลก

รื้อ ลด ปลด สร้าง ปลายทางต้องประชาชน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ก็มีมติประกาศทบทวนค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และการเรียกเก็บค่าไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย.2567 ที่ 4.18 บาทต่อหน่วย ตามมติ ครม.ที่ประกาศไว้ว่าต้องต่ำกว่า 4.20 บาทต่อหน่วย แต่ยืนยันว่าค่าไฟฟ้าระยะต่อไปไม่น่าจะต่ำกว่า 4 บาทต่อหน่วย ตามความต้องการของภาคเอกชน เพราะโครงสร้างปัจจุบันทำให้ต้นทุนไฟฟ้างวดนี้อยู่ที่หน่วยละ 4.30 บาทแล้ว

ปลุกคนไทยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหาขยะทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของประชากร เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

ขนส่งไร้รอยต่อ

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หรือเรียกว่ากันจนติดปากว่า หมอชิต 2 ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะสายเหนือ อีสาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเดินทางไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก

คุมเข้มปลอดภัยปีใหม่

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก และสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคืออุบัติเหตุ

4เทรนด์อสังหาปี67

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะในภาคธุรกิจอสังหริมทรัพย์ ซึ่งผู้บริโภคมองหาความปลอดภัยในการมีที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ปกป้องคนในครอบครัวมากขึ้น

EPRช่วยธุรกิจสู่ความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate change ที่รุนแรงขึ้นและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จนกลายเป็นโจทย์สำคัญให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้ทัน

มีมอก.มีมาตรฐาน

มอก. หรือ “มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. ได้กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

ลุ้นตั๋วร่วมหรือตั๋วเลื่อน

เคาะแล้วสำหรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท

“เอลนีโญ”ดันเทรนด์Net Zeroมาแรง

รายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ระบุว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในสภาวะ “เอลนีโญ” ซึ่งจะยาวนานไปจนถึงช่วงมกราคม-มีนาคม 2567 และคาดในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2567

ลดรายจ่าย-กู้โลกร้อน

ปัญหาโลกร้อนทำให้สภาพภูมิอากาศโลกแปรปรวน ส่งผลให้ทั่วโลกหันกลับมาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะภาคการผลิตต่างก็เริ่มมีการรณรงค์ผลิตไฟ้จากพลังงานสะอาดที่ปราศจากคาร์บอน

ธุรกิจศัลยกรรมไทยบูมแต่แข่งดุ

หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์ที่ล้ำสมัย

ท่องเที่ยวปลอดภัย

หลังโควิด-19 คลี่คลาย การท่องเที่ยวถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่เป็นแรงสนับสนุนหลักให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต ชดเชยการส่งออกที่ยังต้องเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจการเงินโลก

การเมืองระอุเศรษฐกิจพัง

โควิด-19 วิกฤตใหญ่ที่คนทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้เผชิญ สร้างความเสียหายอย่างมากมาย โดยเฉพาะเศรษฐกิจทั่วโลกที่พักพินาศ ต่างก็ต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เงินเฟ้อ

เตรียมพร้อมรับภัยแล้ง

ปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้สร้างความกังวลให้กับทุกภาคส่วน และมีหลายพื้นที่ของประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือน ก.ค.นี้ สถาบัน Climate Change แห่งมหาวิทยาลัย Maine คาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่

ปรับตัวรับNet Zero

ท่ามกลางมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศที่เข้มข้นขึ้นและกระแส Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหล็ก

ต้องสานต่อความมั่นคงทางพลังงาน

ยังไม่ทันจะถึงเวลาครบกำหนดมาตรการลดภาษีสรรพาสามิตน้ำมันดีเซลในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ยังพอมีเวลาให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลัง และรัฐบาลรักษาการ สามารถพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการช่วยเหลือ

ธุรกิจบริการกับโลกยุคใหม่

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานบริการอย่างหลากหลาย

ESGความยั่งยืนคือ“โอกาส”

ESG แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน และไม่ใช่แค่เทรนด์เท่านั้น เป็นแนวคิดระดับโลกที่ธุรกิจทุกขนาดจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้โลกของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน และธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้ในอนาคต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก

เพิ่มเพื่อน