ป้ายกำกับ :

เขียนให้คิด

ทําอย่างไรให้โซเชียลมีเดียเป็นประโยชน์ต่อสังคม

รายงาน Digital 2023 April Global Statshot Report ให้ข้อมูลว่าประเทศไทยอยู่อันดับที่ 33 ของโลกในการใช้อินเทอร์เน็ต มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจําคิดเป็นร้อ

ความสุขเป็นเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม

ผมตั้งคำถามนี้เพราะดูทุกคนอยากมีความสุข ถามหาแต่ความสุข ยิ่งอายุมาก ยิ่งพูดเรื่องนี้มาก ทั้งที่จริงๆอาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องการหรือความสุขที่อยากมีคืออะ

ประเทศต้องการนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ

อาทิตย์ที่แล้วผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่19 ในหัวข้อ นโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผมเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรนี้มานานพอควรและส่วนใหญ่จะบรรยายเรื่องธรรมาภิบาล แต่คราวนี้ขอให้ผมพูดเรื่องนโยบายสาธารณะเพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศขณะนี้และมีการพูดถึงกันน้อย ซึ่งผมเห็นด้วยจึงตอบรับด้วยความยินดี

เพิ่มเพื่อน