ป้ายกำกับ :

เขียนให้คิด

ประเทศต้องการนโยบายสาธารณะที่มีคุณภาพ

อาทิตย์ที่แล้วผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่19 ในหัวข้อ นโยบายสาธารณะในประเทศไทย ผมเป็นวิทยากรให้กับหลักสูตรนี้มานานพอควรและส่วนใหญ่จะบรรยายเรื่องธรรมาภิบาล แต่คราวนี้ขอให้ผมพูดเรื่องนโยบายสาธารณะเพราะมองว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศขณะนี้และมีการพูดถึงกันน้อย ซึ่งผมเห็นด้วยจึงตอบรับด้วยความยินดี

เพิ่มเพื่อน