จวกยับ! 'ก้าวไกล-วิโรจน์' ขีดฆ่าชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร แปลว่าต้องการทำลายไม่ให้มี 7 ประการ

14 เม.ย.2565 - ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กกล่าวถึงพรรคก้าวไกลจัดทำป้าย/banner หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ที่มีการขีดฆ่าชื่อเต็มกรุงเทพมหานคร ว่าอย่างนี้เราสมควรเลือกเข้ามาไหมครับ คนกรุงเทพมหานครฯ กรุณาใช้วิจารณญาณ อ่านความคิด ของพวกมนุษย์สเปโต ตกลงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม ของนายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล มีแต่ความต้องการทำลายล้างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่

พรรคก้าวไกล ทำป้าย/banner หาเสียงผู้ว่ากทม โดยนายวิโรจน์ นำชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร ที่รัชกาลที่ 4 ทรงผูกไว้อย่างงดงาม เอามาขีดฆ่าออก ตั้งแต่หลังคำว่ากรุงเทพมหานคร เป็นต้นไป ลองมาดูคำแปล ชื่อกรุงเทพมหานครกันนะครับ จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลและนายวิโรจน์ใช้หาเสียง เลวร้ายแค่ไหน

กรุงเทพมหานคร : พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร
อมรรัตนโกสินทร์ : เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต
มหินทรายุธยา : เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะ
มหาดิลกภพ : มีความงามอันมั่งคงและเจริญยิ่ง
นพรัตน์ราชธานีบูรีรมย์ : เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการน่ารื่นรมย์ยิ่ง
อุดมราชนิเวศมหาสถาน : มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย
อมรพิมานอวตารสถิต : เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา
สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ : ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้
ต้นเรื่อง : นิตยสารสารคดี มกราคม 2540

การขีดฆ่าออก แปลว่าต้องการทำลาย หรือล้มล้างไม่ให้มี ดังนั้น ป้ายหาเสียงผู้ว่ากทม. ที่นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล เอามาใช้ จึงแปลได้ว่า หนึ่ง นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ไม่ต้องการให้กรุงเทพเป็นที่สถิติของพระแก้วมรกต มีความต้องการจะกำจัด เคลื่อนย้าย หรือทำลายพระแก้วมรกตที่คนไทยเคารพศรัทธา ออกไปหรือไม่ เพราะขีตฆ่าคำว่า อมรรัตนโกสินทร์

สอง นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ต้องการให้เป็นประเทศที่พ่ายแพ้ตลอดหรือไม่ นี่เป็นไส้ศึกให้ต่างชาติหรืออย่างไร เพราะไปชีดฆ่าคำว่า มหินทรายุธยา

สาม นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ต้องการทำลายล้างกรุงเทพ ให้เสื่อมทรามลง ไม่ได้เจริญ ไม่ให้มั่นคง ไม่ให้งดงาม ใช่หรือไม่ เพราะไปขีดฆ่าคำว่า มหาดิลกภพ ออกไป

สี่ นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ต้องการทำลายให้กรุงเทพมหานคร เป็นนครที่ไม่บริบูรณ์ด้วยมงคล อันกอปรด้วยแก้วเก้าประการ ไม่รื่นรมย์ คือต้องการทำให้กรุงเทพเสื่อมทราม ไร้สิริมงคล เพราะได้ขีดฆ่าคำว่า นพรัตน์ราชธานีบูรีรมย์ ออกไป

ห้า นายวิโรจน์ และพรรคก้าวไกล ต้องการทำลายล้างพระราชนิเวศ พระราชวังอันใหญ่โตมากมายทั้งหมดในกรุงเทพหรือไม่ เพราะไปขีดฆ่าคำว่า อุดมราชนิเวศมหาสถาน ออกไป นี่ความคิดของคนอยากเป็นผู้ว่ากทม ต้องการทำลายโบราณสถานของชาติที่นอกจากจะเป็นศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจแล้วยังเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่นำรายได้เข้าประเทศไทยมหาศาลในแต่ละปี

หก นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ต้องการทำลายพระราชวังที่ประทับของพระราชาผู้ทรงอวตารลงมาหรือไม่ เพราะได้ขีดฆ่าคำว่า อมรพิมานอวตารสถิต นี่เป็นการกระทำที่ผิดมาตรา 6 รัฐธรรมนูญ และผิดป. อาญามาตรา 112 ด้วย

เจ็ด นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ต้องการทำลายมหานครที่พระอินทร์หรือท้าวสักกเทวราช พระราชทานให้พระวิษณุกรรมลงมาสร้างไว้ หรืออีกนัยหนึ่งแปลความได้ว่า นายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล ต้องการทำลายกรุงเทพมหานครที่บรรดาศิลปิน รวมถึงพระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ที่ทรงสร้าง บูรณะกรุงเทพ และบางพระองค์ทรงเป็นศิลปินชั้นยอดเอง เช่น รัชกาลที่ 2 ทรงสลักบานประตูพระอุโบสถวัดสุทัศน์ได้อย่างงดงามหาใดเทียมเทียบได้ยาก ได้ทรงสร้างไว้ ได้ร่วมกันสร้างไว้ ต้องการทำลายฝีมือของบรรพชน หรือไม่ เพราะได้ขีดฆ่าคำว่า สักกทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ ออกไป

ตกลงการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม ของนายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล มีแต่ความต้องการทำลายล้างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เด็กก้าวไกลซัดรัฐบาลลดค่าไฟแค่โปรโมชั่นต้องรอลุ้นทุก 4 เดือน!

'วรภพ' มอง 'นโยบายลดค่าไฟ' เป็นแค่โปรโมชั่น ต้องรอลุ้นทุกสี่เดือน ย้ำ ‘รบ.เศรษฐา’ ควรแก้ปัญหาที่ต้นตอโครงสร้างราคาพลังงาน

'สว.สมชาย' หนุนปรองดอง แต่ต้องไม่นิรโทษคดีมั่นคง ทุจริต ผิดอาญาร้ายแรง ม.112

นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา ยืนยัน ยึดมั่นหลักการสนับสนุนปรองดองนิรโทษกรรมคดีการเมือง คัดค้านนิรโทษกรรม 3 คดีมั่นคงสำคัญคือการทุจริตชาติ คดีอาญาร้ายแรง เช่น คดีฆ่ากันตายแล้วอ้างเหตุทางการเมืองและคดีความผิด ม.112

กมธ.งบฯ เล็งจัดหนักสำนักงานประมาณ-งบประมาณปี 2568

'กมธ.งบฯ' ถกปัญหาภัยแล้ง-งบสร้างฝาย เผยงบ 2567 ไร้กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ระบุร่างงบ 2568 สภาเสนอประกบคู่ร่างรัฐบาล หวังเห็นร่างงบตอบโจทย์ประชาชนที่สุด ฝ่ายค้านจ่อชำแหละวินัยใช้งบรัฐบาล

'เทพไท' หนุนออกพรบ.นิรโทษกรรมทุกกลุ่มการเมืองรวมคดี 112 เพื่อไม่ให้เหลื่อมล้ำ

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช โพสต์เฟซบุ๊กว่า พรบ.นิรโทษกรรม ใครได้ใครเสีย??? ถ้าถามว่า ทำไมพรรคเพื่อไทย ไม่เอาร่าง พรบ.นิรโทษกรรม ของพรรคก้าวไกล นั้น ก็น่าจะมาจากเหตุผล 3 ประการนี้ คือ

'พุทธะอิสระ' ชี้เปรี้ยงก้าวไกลหยุดลิ่วล้อด้อมส้มหมิ่นสถาบันไม่ได้ กม.นิรโทษล้างคดี 112 ก็แค่เพ้อฝัน

พุทธะอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กว่า หลังจากหัวหน้าพรรคก้าวไกลมาเจรจาความเมืองกับพุทธะอิสระ แล้วก็พูดในเชิงว่า ถ้าการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ใช้คำว่า ยกเข่งก็น่าจะถูกต้อง ยกเว้นคดีทุจริตและความผิดทางชีวิต