ฉายแววเทรนด์ BCG ปี 66

ที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงการดำเนินงานหรือการพัฒนาอุตสาหกรรมในรูปแบบ BCG มาโดยตลอด จนทำให้ในปี 2566 นี้ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับเปลี่ยนสู่ BCG และหากใครยังไม่เปลี่ยนแปลงก็จะถือว่าใกล้ตกขบวนแล้วจริงๆ จึงทำให้เห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งเริ่มมีการประกาศเจตนารมณ์อย่างจริงจังแล้ว

และมีแผนงานชัดเจนว่าในปีนี้ ปีหน้า และปีต่อๆ ไปจะทำอะไร เพื่อให้เกิดอะไร ซึ่งแน่นอนว่าคนบางกลุ่มยังไม่เข้าใจว่าการเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ภาคอุตสาหกรรม หรือบริการแบบ BCG จะช่วยอะไร...?

จึงอยากเล่าให้ฟังคร่าวๆ ว่า ตัว BCG นั้นเป็นหนึ่งในแผนงานที่จะช่วยโลก ในทางที่จะทำให้โลกดีขึ้น และไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องของคนใดคนหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง BCG จะเข้ามาช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม การลดปัญหาโลกร้อนผ่านเศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสรุปไว้ว่า BCG จะช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในหลายมิติ และหลายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านเศรษฐกิจจะทำให้คนตกงานเริ่มหันกลับมาสนใจการทำงานในภาคการเกษตร ช่วยลดภาวะการว่างงาน และทำให้เกิดความก้าวหน้าด้านเกษตรอาหาร ด้านความมั่นคงทางอาหาร จะผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตอาหารส่วนเกินพวกกลุ่มแป้ง น้ำตาล มาผลิตเป็นกลุ่มโปรตีน จนเกิดเป็นความมั่นคงด้านอาหาร

ด้านพลังงาน จะทำให้ลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติลง จากเดิมที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าถึง 60% และมีแนวโน้มว่าจะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นมากในอนาคต ซึ่ง BCG จะเข้ามาช่วยให้ไทยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ด้านความยั่งยืน จะทำให้สามารถลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงไป ส่วนด้านการท่องเที่ยว ในรูปแบบเดิมอาจทำให้ธรรมชาติสึกหรอ แต่เมื่อมีการวางแผนการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการดูแลธรรมชาติ จะทำให้รูปแบบการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

และองค์กรขนาดใหญ่อย่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็เดินหน้าเรื่อง BCG เช่นกัน ตามนโยบาย หรือเทรนด์ของการดำเนินงาน โดยการผสานพลังระหว่าง 5 บริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับนายโทโมอากิ อิชิดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค ไลน์ จำกัด, นายคิมิโฮะ ซากุราอิ รองผู้อำนวยการบริษัท ชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น และนายโชอิจิ โอกิวาระ ประธานบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อศึกษาและพัฒนาโครงการไฮโดรเจนและแอมโมเนียสะอาดครบวงจร

รวมถึง MOU เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ กับนายฮิโรโนบุ อิริยะ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) และ MOU เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (BESS) กับนายโคจิ ทาเคดะ เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง บริษัท IHI Corporation ในการประชุม 1st Asia Zero Emission Community Ministerial Meeting โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายนิชิมุระ ยาสึโทชิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งความร่วมมือใน MOU ทั้ง 3 ฉบับจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเทคโนโลยีจากบริษัทชั้นนำในระดับสากล นำไปสู่การขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ การนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ทั้งยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ดีและความยั่งยืนด้านสภาพภูมิอากาศโลกในอนาคต นับเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย

ด้าน นิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง กฟผ. ได้กล่าวว่า ความสำคัญของเทรนด์พลังงานโลกที่เปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาด กฟผ.จึงได้แสวงหาเชื้อเพลิงทางเลือกใหม่สำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยไฮโดรเจนและแอมโมเนียเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างเผาไหม้ ขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ BESS เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

แน่นอนว่า หลังจากนี้ในปี 66 เราจะได้เห็นอีกหลายองค์กรเปิดฉากการดำเนินงาน รวมถึงความร่วมมือในด้านของ BCG ที่ชัดเจนมากกว่านี้แน่นอน เพราะเป็นเทรนด์สำคัญที่จะทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แล้วยังดูแลโลกอย่างจริงจังด้วย.

 

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจบริการกับโลกยุคใหม่

หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานบริการอย่างหลากหลาย

รับมือดอกเบี้ยขาขึ้น

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นปรากฏการณ์ที่บรรดาธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ประกาศขึ้นดอกเบี้ยกันถ้วนหน้า ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหมาย หลังจากมติคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.

ความเสี่ยงธุรกิจครัวเรือนไทยยุคดิจิทัล

ปัจจุบัน เรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัล” ถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญ ไม่ว่าจะสำหรับภาคธุรกิจหรือภาคครัวเรือน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในทุกมิติ แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวในประเทศไทยยังอาจจะอยู่ในระดับต่ำ หรืออาจจะยังไม่ถูกพัฒนาให้เติบโตเท่าทันยุคสมัยมากเพียงพอ

แผนดันเศรษฐกิจไทยด้วยซอฟต์เพาเวอร์

ในช่วงปีที่ผ่านมา คนไทยมักจะได้ยินคำว่าซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) อย่าหนาหู เพราะมีกระแสเกิดขึ้นมากมาย ทำให้ผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการของไทยนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น

ล้อมคอกแท็กซี่นอกรีต

ดูเหมือนว่าปัญหาแท็กซี่เอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารจะกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้ง หลังจากโลกออนไลน์ได้มีการโพสต์ถึงพฤติกรรมแท็กซี่ไม่กดมิเตอร์-โก่งราคาผู้โดยสารชาวต่างชาติ หนักหนาสาหัสไปกว่านั้นคือไม่รับผู้โดยสารคนไทย ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บริเวณอิมแพ็ค

ESGความยั่งยืนคือ“โอกาส”

ESG แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนกำลังได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่วโลกในปัจจุบัน และไม่ใช่แค่เทรนด์เท่านั้น เป็นแนวคิดระดับโลกที่ธุรกิจทุกขนาดจะต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้โลกของเราอยู่ได้อย่างยั่งยืน และธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้ในอนาคต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก