'โหรวารินทร์' ชี้บ้านเมืองจะดีขึ้น คนไทยต้องร่วมกันทำหน้าที่ปกป้อง 3 สถาบันหลัก

“โหรวารินทร์” พร้อมลูกศิษย์ทำบุญใหญ่เข้าพรรษา ชี้บ้านเมืองจะดีขึ้นในปีนี้ คนไทยต้องร่วมกันช่วยปกป้อง 3 สถาบันหลัก  อย่าให้คนมาจูงจมูกเด็ก

30 ก.ค.2566 – ที่วิหารหลวง หลวงปู่เกวาลัน หมู่บ้านฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง  (ข้างแบงค์ชาติ) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ พร้อมด้วย พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล , พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ ผู้แทนนายกรัฐมนตรี นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ ,นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา(สว.)และคณะได้จัดงานสร้างกองบุญใหญ่ก่อนวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 พร้อมจัดพิธีเถราภิเษก / ปลุกเสก องค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเผยแพร่วัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาศรีเจ้าศรีวิชัยสู่อารยประเทศ(มากกว่า 10 ประเทศ) โดยกระบวนการธรรมทูต และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย

สู่การยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโก ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย (2571)  ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์การยื่นคำขอ (ADDEX II) ขององค์การยูเนสโก ที่จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานของท่านฯ ไปทั่วภูมิภาครวมถึงนำสู่ประเทศต่าง ๆ อย่างน้อย 3 ประเทศ จึงเป็นงานใหญ่ที่ยากจะจัดการโดยหน่วยงานใดหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง   

โดยภายหลังทำบุญใหญ่ช่วงเข้าพรรษา อ.วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ (โหร คมช.) กล่าวว่า ตนเองถวายตนทำบุญและช่วยสนับสนุนสร้างกองบุญใหญ่ก่อนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ในพิธีเถราภิเษก ปลุกเสกรูปเหมือนองค์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยแก่ชาวโลก ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ ต่อองค์การยูเนสโก(UNESCO) ในวาระครบ 150 ปี จึงมิได้ออกมาให้ความเห็นเนื่องปัญหาบ้านเมือง

อ.วารินทร์ ระบุว่า  แต่โอกาสนี้อยากบอกว่า ชาติบ้านเมืองของเราหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมา ตอนนี้ทุกอย่างก็กลับคืนมาเป็นปกติ จากการทำงานที่ผ่านมาของรัฐบาลเดิม ประเทศเราได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก WHO ในการบริหารจัดการที่เป็นคุณภาพ สามารถรักษาซึ่งเศรษฐกิจให้เสียหายน้อยที่สุด ซึ่งหลายๆประเทศล่มสลายไปอย่างที่เราเห็น เช่น ศรีลังกา อันนี้ยกตัวอย่าง แม้กระทั่งประเทศที่อุดมด้วยน้ำมันก็ล่มสลาย แต่ประเทศไทยเรายังยืนหยัดได้ ด้วยความสามารถด้วยการประคับประคองของรัฐบาลที่ผ่านมา ผู้ที่ทำหน้าที่ให้กับแผ่นดินเราที่ผ่านมาไม่ว่าคณะรัฐบาล วุฒิสภา ตลอดจน ส.ส. เจ้าหน้าที่กระทรวงต่างๆ ที่ ร่วมกันช่วยกันทำให้ประเทศชาติมีความเสียหายน้อยที่สุด

อ.วารินทร์ กล่าวว่า  ดูเช่นเศรษฐกิจอเมริกา เป็นมหาอำนาจแต่ดูคนไร้บ้านมีเท่าไหร่แล้วบ้านเมืองเรามีไหม ไม่มีเลย แล้วบ้านเมืองเราก็เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆ ในเรื่องของระบอบเผด็จการมันเป็นเผด็จการที่ไหน ก็ยังยังงงอยู่ เราอยู่ด้วยด้วยความเป็นอยู่ ด้วยความเป็นไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย คือคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันความสงบสุขเกิดขึ้นได้จากพวกเรา จากทีมงานของบ้านเมืองที่ทำงานกันอยู่ที่ผ่านมาด้วยความเหน็ดเหนื่อย ทำงานกันด้วยใจไม่มีการโฆษณาใดๆ ทั้งสิ้น

อ.วารินทร์  กล่าวว่า ซึ่งห้วงเวลานี้จะตรงกับคำทำนายของครูบาเจ้าศรีวิชัยและตรงกับพุทธทำนายของพระเจ้าอโศกที่ 16 ที่เกิดขึ้นคือยุคปัจจุบันนี้ เช่น ตามนิมิตรที่บอกว่า วัดจะหมอง วัดวาอารามจะไม่ค่อยมีผู้คนเข้าไปถือศีลฟังธรรมและพุทธองค์ยังกล่าวว่า ต่อไปบ้านเมืองผู้ดีเดินตรอก ขี้ครอกเดินกลางถนน ก็ดูตามทำนายนะตนเองไม่ได้ว่าใคร แต่ดูคำทำนายซึ่งมีแล้วไปค้นคว้าได้เลย อันนี้คือส่วนหนึ่ง แต่ต่อไปทุกอย่างก็จะดีขึ้น เมื่อผ่านพ้นวาระนี้ไปแล้ว

อ.วารินทร์  ระบุว่า เรื่องการเมืองการตั้งรัฐบาลและเลือกนายกรัฐมนตรีก็คงตามเวลา เป็นหน้าที่ของผู้คนที่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไป พอทำหน้าที่เสร็จหมดหน้าที่ทุกอย่างก็จะมีกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่ทำหน้าที่ต่อไป ไม่มีอะไรที่จะจีรังยั่งยืน ทุกคนย่อมมีหน้าที่ แม้กระทั่งรัฐบาลท่านก็มีหน้าที่ ท่านผ่านมาทำหน้าที่อย่างดี อย่างที่เรารู้มีกี่โครงการที่เกิดขึ้น วันนี้เป็นกรรมของประเทศที่มีกลุ่มคนไม่ดีคิดไม่ดีกับประเทศทุกคนรู้กันน่ะว่ามันเกิดเพราะอะไร เพราะใคร ใครอยู่เบื้องหลัง

“ความจริงที่ปรากฏตอนนี้ทุกคนก็คงดูแล้ว ก็ขอบอกกล่าวกับพวกเราเลยว่า พวกเราอยู่ด้วยกัน อยู่เมืองไทยเราเป็นคนไทยเหมือนกันเราต้องรักกัน เราต้องเดินร่วมกัน บ้านเมืองเรา มีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติบ้านเมือง ฉะนั้นเราต้องช่วยกันประคับประคอง ในโลกนี้ ใครบ้างจะสงบสุขเหมือนบ้านเราไม่มี เราอย่าให้คนมาจูงจมูกเด็ก เราต้องใช้สติปัญญาใช้ความคิด เฟคนิวส์ มีอยู่ตลอดเวลา เราต้องเลือกเสพต้องดูผู้นำของชาติบ้านเมือง ท่านปฏิบัติยังไงแล้วใน 3 สถาบันหลักของชาติ ขอยืนยันเลยว่า ยังอยู่คู่ฟ้าเมืองไทยเราตลอดกาลนาน” อ.วารินทร์ ระบุ

อ.วารินทร์  กล่าวว่า กรณีปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมองว่า นั่นเป็นเรื่องของการจัดตั้งของทีมงานของการเมืองหรือกลุ่มคนที่เราเลือกกันมาตามกติกาก็ยังเดินต่อไปได้ ซึ่งจุดนี้ส่วนตัวห่างจากเรื่องนี้มาระยะหนึ่งตั้งแต่ปี 2563 หลังจากนั้นเข้ามาปฏิบัติในเรื่องของหน้าที่ ในเรื่องของการผลักดันเรื่องพุทธศาสนานะและครูบาศรีวิชัย แต่ตอนนี้มองว่า เราต้องช่วยดูแลทำหน้าที่กันอยู่เพราะว่ามีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง อันนี้มันมาเล่นงานแล้วเราลองไปดูค้นดูประวัติศาสตร์ในหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ศาสนา หน้าที่พลเมืองดี มันหายไปไหน

“มันเป็นกรรมของประเทศที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราวุ่นวายเพราะคนคิดไม่ดี แต่จากนี้ด้วยเดชะพระบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังทำบ้านเมืองของเราผ่านพ้นได้อยู่นะครับ ต่อไปคณะผู้ที่มีหน้าที่ให้กับบ้านเมืองมาช่วยกันสืบต่อไป ขอให้เราคอยจับตาดูก็แล้วกันนะครับ มันไม่ใช่เหมือนปี 49 นะครับ มันไม่ใช่ในลักษณะรูปแบบนั้นแต่เป็นลักษณะรูปแบบของผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองร่วมกันนะครับ ต้องมีเพราะตอนนี้มีการเจรจาอยู่หลายฝ่ายเท่าที่ทราบ แต่การเจรจานั้นก็คือต้องการความสงบการขับเคลื่อนของชาติบ้านเมืองซึ่งรัฐบาลที่ผ่านมาทำทุกอย่างไว้หมดแล้วนะครับ ก็เหมือนพอมาถึงปุ๊บก็มาล้างมือคอยท่าเลยก็คือจะต้องดำเนินการตามนโยบายแนวทางต่างๆที่วางแนววางกรอบเอาไว้ให้พวกเราเดิน เพื่อขับเคลื่อนชาติบ้านเมืองของเรา” อ.วารินทร์ ระบุ

เมื่อถามว่า จากนิมิตรหลวงปู่ คนไทยจะมีความขัดแย้งกันรุนแรงขึ้นหรือไม่ อ.วารินทร์กล่าวว่า ในภาพที่เกิดขึ้นมันไม่มีแล้วที่ว่าจะเกิดอะไรร้ายแรงมันจบไปแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันอย่างว่าในคำทำนายอยู่ในนี้หมดเลย ต้องไปดู แต่ละข้อจะรู้เลยว่า มันคือสถานการณ์ในปัจจุบันและอีกไม่นานทุกอย่างก็จะผ่านพ้นองค์สมเด็จพุฒาจารย์โต หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ครูบาอาจารย์ของอาจารย์ท่านได้กล่าวไว้ว่า ช่วงกลางของรัชกาลจากนี้ไปในรัชกาลที่ 10 เป็นช่วงยุคศิวิไลซ์ ก็ต่อไปเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่าง สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่จริงสิ่งที่ทำร้ายบ้านเมืองมันก็จะจบไป 3 เดือนหรือไม่ในปีนี้ก็ดีขึ้น

ส่วนกระแสข่าวนายทักษิณ ชินวัตร จะกลับประเทศวันที่ 10 สิงหาคมนั้น ต้องถามว่า มาจริงไหมดูว่าจะมาไหม แต่บุคคลหนึ่งเข้ามาแล้วจะเกิดปัญหาบ้านเมืองขนาดนั้นคงไม่ใช่ ท่านมาในฐานะอะไรเราต้องถามก่อนใช่ไหม

ด้านนายเสรี สุวรรณภานนท์ ส.ว.ยังคงยันยันในเจตนารมณ์เดิมว่า สว.ไม่ใช่ปัญหาไปขัดขวางอะไร แต่มีหน้าที่ต้องดูว่า คนที่จะเข้ามาเป็นผู้นำประเทศมาบริหารบ้านเมืองต้องมีคุณสมบัติที่ดีไม่ไปแต่ต้องสถาบันหรือมีเจตนาที่ไม่เหมาะสม ไม่ยุ่ง ม.112 เรื่องของการตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวกับ สว. แต่ถ้าไปไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้มันก็มีขั้นตอนปฏิบัติ

“ กระแสเรื่องหมดวาระ สว.อีก 10 เดือนค่อยโหวต มันรอไม่ได้ 10 เดือน บ้านเมืองมีเรื่องต้องทำต้องพัฒนามีหลายเรื่องต้องทำหยุดไม่ได้ งบประมาณ ปัญหาความเป็นอยู่ประชาชน กรณีนายกฯคนนอก ก็ต้องรอพรรคการเมืองตามกติกาก่อน ขึ้นกับพรรคการเมือง สว.ไม่เกี่ยวแต่การโหวตนายกฯ สว.จะยึดตามหลักการเดิม” นายเสรี ระบุ. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ปี 2567

ตลอดปียังอยู่ในโหมดปฎิวัติเศรษฐกิจ -เกณฑ์เจ็บ-ตาย-เสียหาย-เศร้าหมู่โดดเด่นแรงไม่ตกตลอดปี-แถมจากต้นปีถึงวันเกิดเมืองเรื่องร้ายยังกวนเมืองให้ระส่ำ-เริ่มวันเกิดเมือง

เค้าโครงชีวิตปี 2567

ลัคนาสิงห์-ปฎิวัติใหญ่งานหรือกิจการต่อ – ตลอดปีหัวดาวร้ายระรานหนักชะตาแตก-แต่หัวหน้าดาวดีก็ยื้อกลับและให้คุณงามความดีพอชื่นใจ-เดินเหินต้องระวังแข้งขา

เค้าโครงชีวิตปี 2567

ลัคนากรกฎ-ต่อยอดทำอาชีพพิเศษ-เตรียมอารมณ์รับมือเจ็บไข้ได้ป่วยจากเป็นหรือตายของคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตด้วยสติขณะที่หัวหน้า