ป้ายกำกับ :

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

'คุณหญิงกัลยา' ยกย่อง 'ครูต่าย' ช่วยนักเรียนจนถูกรถชนเสียชีวิต

‘คุณหญิงกัลยา’ เสียใจกรณีครูต่ายเสียชีวิตหลังวิ่งไปช่วยนักเรียนจนถูกรถชน ย้ำทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลเด็ก พร้อมให้ความช่วยเหลือ

'คุณหญิงกัลยา' เตรียมยกระดับ 47วิทยาลัยเกษตร เป็น'แหล่งสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ '

ภายใต้โครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” หวังเป็นหัวหอกทางเศรษฐกิจ “เกษตรนำ ท่องเที่ยว”ตามมา

11พ.ย.2564-ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) มหาสารคาม – คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานเปิดงานโครงการ “MCAT FARM และ K FARM Koffee” พร้อมทั้งกล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีความมุ่งมั่น ที่จะยกระดับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) ทั้ง 47 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างโอกาส และผลิตผู้ประกอบการ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการเกษตรและแต่ละพื้นที่ ผนวกกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรให้มีอาชีพที่มั่นคง สร้างผู้ผลิต สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมถึงจะผลักดันให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ ไม่เฉพาะแต่ภายในประเทศเท่านั้น แต่จะเปิดโอกาสให้ต่างประเทศที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องการเกษตรครบวงจร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงเชิงพาณิชย์ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้ “เกษตรนำ ท่องเที่ยวตาม” ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในวิทยาลัยเกษตรฯ มาผนวกกับการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสานด้วยระบบการบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา

“สำหรับโครงการ MCAT FARM และ K FARM Koffee ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามนี้ถือเป็นโมเดลต้นแบบให้กับวิทยาลัยเกษตรฯ ทั้งหมด ในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนมีชีวิต พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption ให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตรก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยี สามารถพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ มั่นใจว่าเรียนเกษตรจบมามีงานทำทุกคน และอาชีพเกษตรต่อไปจากนี้เชื่อว่าจะเป็นหัวหอกสำคัญที่จะนำพาประเทศก้าวฝ่าวิกฤตทุกเรื่องไปได้ หลังจากมีการลงนาม MOU ความร่วมมือกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้นก็สามารถทำให้เกิดเป็นรูปธรรม นับเป็นโมเดลต้นแบบในการยกระดับการเรียนการสอน พัฒนาศักยภาพ คุณภาพให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาเกษตร สามารถออกไปเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพได้”รมช.ศธ.กล่าว

เพิ่มเพื่อน