ป้ายกำกับ :

น้ำเหนือ

ชลประทานเตือน 7 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมตัวรับน้ำหลากจากทางเหนือ

นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 มีหนังสือแจ้งสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 1/2565 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2565

'กทม.' เตือน 11 ชุมชน ใน 7 เขต เฝ้าระวัง ชี้น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 23 - 31 ต.ค.

น้ำเหนือไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาเฉลี่ย 3,156 ลบ.ม./วินาที ‘กทม.’ เตือน 11 ชุมชน ใน 7 เขต เฝ้าระวังใกล้ชิด ชี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นช่วง 23 – 31 ต.ค.

เพิ่มเพื่อน