ป้ายกำกับ :

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

คัดศิลปินภาพพิมพ์ไทยเป็นตัวแทนประเทศ

24 มี.ค.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบาย ส่งเสริมศิลปินไทยที่มีความสามารถ ยกระดับและปรับบทบาทบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และระบบนิเวศ

เชื่อมเส้นทางเที่ยววัฒนธรรม'ทวารวดี' 3 จังหวัด

26 ก.พ.2566 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ กลุ่มอารยธรรมทวารวดี กิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๓ จังหวัด เส้นทาง : ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี โดยมีนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี

ปลุก’อาสาท้องถิ่น’ อนุรักษ์โบราณสถานมรดกล้านนา

จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติ การขยายตัวของเมือง หรือแม้กระทั่งการลักลอบขุดของโบราณ  ทำให้เกิดผลกระทบต่อวัดเก่า เมืองเก่า โบราณสถานในหลายพื้นที่ การกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาภัยอันตรายที่คุกคามต่อศิลปวัฒนธรรม ต้นเหตุของความสูญเสียมรดกของชาติ ต้องเดินหน้าอย่างจริงจัง

‘วัดบางน้ำผึ้งใน’ชุมชนน่าเที่ยว เปี่ยมวัฒนธรรม

ชุมชนวัดบางน้ำผึ้งใน ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและส่เงสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายในตลาดพื้นที่กว้างขวาง คึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และร้านรวงมากมาย ของกินของฝากที่วางเรียงรายให้ทุก

น้อมรำลึกบทเพลงของ'พ่อ' ในสายลมหนาว

เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 และเทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 องค์อัครศิลปิน  ที่ทรงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีสากล กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับกรมศิลปากร กรุงเทพมหานคร วงเฉลิมราชย์ และมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ 

เที่ยวยี่เป็ง โคมแสนดวงเมืองลำพูน

8 พ.ย.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมชมขบวนแห่โคมยี่เป็งและร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ วัฒนธรรมจังหวัดเขตภาคเหนือ

เปิดงานแสดงศิลปะครั้งสำคัญ 88 ปี การเดินทางชีวิต 'อินสนธิ์ วงค์สาม'

9 ก.ย.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “88 ปี การเดินทางของชีวิต อินสนธิ์ วงค์สาม”  โดยมีนายอินสนธิ์  วงค์สาม”  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2542 นายประสพ เรียงเงิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ยกย่อง สนง.ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น'องค์กรคนดี'

7 ก.ย. 2565 – ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานพิธีมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะทำงานคนดี สังคมดี ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยมี นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการศาส

วธ.เสนอการแสดงขบวนพยุหยาตราชลมารค รับผู้นำเอเปค

30 มิ.ย.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการ วธ. ได้รับมอบหมายให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมการแสดงทางวัฒนธรรมในงานเลี้ยงรับรองผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ที่จะเดินทางมาร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (เอเปค 2022)

เปิดพิพิธภัณฑ์ในแดนใต้ ปลุกเรียนรู้พหุวัฒนธรรม

ที่ จ.นราธิวาส มีการสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส โดยจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  งานหัตถกรรม ผ้าพื้นเมือง เรือกอและสีสันงดงาม ตลอดจนภาพถ่ายและโมเดลจำลองเทศกาลประเพณีสำคัญของชุมชน

'แก่น LAND แคน' เยียวยาหมอลำไร้งาน

ช่วงสงกรานต์นี้ตลาดต้นตาล จ.ขอนแก่น เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่นของเมืองขอนแก่น เพราะมีการจัดงาน“ แก่น LAND แคน” ระหว่างวันที่ 6 -17 เม.ย. 2565

รีเมค 30 เพลงทรงคุณค่าให้โดนใจคนรุ่นใหม่

8 มี.ค.2565 – นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า จากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานผ่านระบบออนไลน์ได้รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำบทเพลงส่งเสริมสังคมไทย

เพิ่มเพื่อน