ป้ายกำกับ :

นายไพบูลย์ นิติตะวัน

ปากเป็นเหตุ! ไพบูลย์ป่วนวงประชุมสภา

‘ไพบูลย์’ ปากพล่อย! เป็นเหตุทำสภาป่วน ฝ่ายค้านยัวะเสนอขานชื่อนับองค์ประชุมดัดหลัง นิโรธญัตติซ้อนนับองค์ประชุมเสียบัตร ก่อนพักรบแล้วกลับมาทำหน้าที่ต่อ

เพิ่มเพื่อน