ป้ายกำกับ :

สพฐ.

'กสม.' ชี้ 'สพฐ.' ละเมิดสิทธิมนุษยชน!

กสม.ชี้สพฐ.แก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่ให้ครอบครัวเข้ามาเป็นกรรมการและมีส่วนร่วมประเมินผลการเรียนแบบโฮมสคูลละเมิดสิทธิมนุษยชน!

สพฐ.เตรียมแยก 'สำนักวิชาการ' รองรับการจัดตั้ง 'สถาบันพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้'

สพฐ.เตรียมความพร้อมแบ่งแยกงานของสำนักวิชาการว่าจะมีงานด้านใดบ้างที่จะต้องไปอยู่กับโครงสร้างใหม่ รวมถึงบุคลากรคนใดที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ

เพิ่มเพื่อน