ป้ายกำกับ :

ปตท

มอบเครื่องการันตีสู่ ‘สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม’ จากหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน รุ่นที่ 8

แน่นอนว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ยิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายในชุมชนด้วยแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการที่ดีพอสมควร เนื่องจากต้องมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ทราบแล้วเปลี่ยน ประหยัดพลังงานไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตนเอง

การประหยัดพลังงานเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพยายามช่วยกันรณรงค์กันมาอย่างยาวนาน มีการสื่อสารออกมาหลายรูปแบบ

'ปตท.-CPN-อีโวลท์' เพิ่มจุดชาร์จรถอีวีในห้างเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศ

เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศ และตอบรับแผนภาครัฐ มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

เสริมแกร่งชุมชนไทยให้พึ่งพาตนเอง ผ่านหลักสูตรพลังงานเพื่อชุมชน

พลังงานทุกชนิดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการขับเคลื่อนโลกไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ หรือการใช้ชีวิตของมนุษย์

ปตท. เดินหน้าดันประเทศสู่ Net Zero

“โลก” กำลังเปลี่ยนวิสัยทัศน์การดำเนินงานใหม่ ให้เข้าใจและดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยกำหนดเป็นแนวทาง Net Zero

เพิ่มพื้นที่สีเขียว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น กับ “โครงการลมหายใจเพื่อเมือง”

ในปัจจุบัน ป่าไม้ ถูกทำลายเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว รู้หรือไม่ ?

ปตท. จับมือ รพ.สินแพทย์-วิภาราม ตั้งจุดเก็บซองยาพลาสติกใช้แล้ว นำไปรีไซเคิล

ปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกในประเทศไทย นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในช่วงปี 2564 ที่ผ่านมา คนไทยสร้างขยะมูลฝอยรวม 24.98 ล้านตัน

Swap & Go จับมือ TTA ขยายเครือข่าย Battery Swapping มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อสังคมไร้มลพิษ

ปัจจุบันโลกของเรากำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน มีการแสวงหาวิธีที่จะใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น

กทม. จับมือ ปตท. เดินหน้าปลูกต้นไม้ 1 แสนต้น สร้าง "ลมหายใจเพื่อเมือง" ขยายความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียว

“เป็นโครงการที่ดีมาก ๆ ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง และการดูแลสุขภาพเมือง คือ การปลูกต้นไม้ ทุกอย่างต้องไปด้วยกัน

นวัตกรรม ‘มณีแดง’ ความหวังต้านเซลล์ชรา รับสังคมผู้สูงวัย

การชะลอความแก่ต่อสู้กับความร่วงโรยของวัย จัดเป็นหนึ่งในความปรารถนาของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เห็นได้จากในภาพยนตร์ ละคร หนังสือนิยาย เรื่องเล่าต่างๆ

บ้านประหยัดพลังงาน

เหตุการณ์ไฟไหม้ย่านบ่อนไก่กับสำเพ็งที่เกิดขึ้นติดๆ กัน ในช่วงเวลาไม่นานมานี้ สร้างความวิตกกังวลให้ใครต่อใครในสังคมอยู่ไม่น้อย

ปตท. ชวนร่วมส่งผลงานประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) นอกจากจะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมแล้ว

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความยั่งยืน

ความพยายามในการประหยัดพลังงานระดับครัวเรือนนั้นเป็นสิ่งที่หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนช่วยกันรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง

เพิ่มเพื่อน