ฟังเสียงสังคม!

 • Tuesday, June 23, 2015 - 00:01

  มีปฏิกิริยาทางสังคมเกี่ยวกับการจุดประเด็นเปิดบ่อนกาสิโนเสรี ของทั้งกลุ่มสมาชิกปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กลุ่มหนึ่ง และการประกาศหนุนอย่างเปิดเผยทางสาธารณะของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร.ในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการผลักดันการทำประชามติ

  อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลที่น่าสนใจของความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นดังกล่าว ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ในเวลานี้ เพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่จะผลักดันในการทำประชามติ โดยไม่สมเหตุผล และทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุ

  ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ หัวข้อ "ประชาชนคิดอย่างไร? กรณีที่จะให้ประเทศไทยเปิดกาสิโนถูกกฎหมาย" โดยสอบถามประชาชนจำนวน 1,363 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย.2558 พบว่า ประชาชนร้อยละ 86.79 เห็นว่าการจะให้ประเทศไทยเปิดกาสิโนถูกกฎหมายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ส่งผลกระทบหลายด้าน ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ร้อยละ 82.76 ระบุว่า ควรรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายอย่างเปิดกว้าง

  นอกจากนี้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ 1,501 คน ระหว่างวันที่ 17–19 มิ.ย.2558 เรื่อง “ข้อเสนอตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐ” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.96 ไม่เห็นด้วย เพราะการพนันเป็นอบายมุขที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม มอมเมาให้คนติดการพนัน และเกรงเรื่องของผลกระทบที่จะตามมา

  ขณะที่ ชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล เรื่องเจาะมุมมองแกนนำชุมชนต่อบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ศึกษากลุ่มตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,077 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.ที่ผ่านมา พบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.4 ระบุยอมรับไม่ได้หากจะมีการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในพื้นที่จังหวัดของตนเอง เพราะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชน/คิดว่าประชาชนยังไม่พร้อม/ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบข้อมูลรายละเอียด/ทำลายประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น/เกรงว่าประชาชนจะลุ่มหลงแต่การพนัน

  นอกจากนี้แกนนำชุมชนที่ถูกศึกษาได้ระบุความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสียของการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยระบุว่า การเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายมีข้อเสีย คือ เหมือนเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเล่นการพนัน เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่ควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาผู้มีอิทธิพล ทำลายภาพลักษณ์อันดีของประเทศ ถ้าควบคุมไม่ได้จะทำให้เกิดผลกระทบที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี้สิน รวมถึงความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย

  ด้านหาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน จำนวน 400 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 โดย ผศ.ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล พบว่า ประชาชนในจังหวัดสงขลาไม่เห็นด้วยหากประเทศไทยต้องการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย (ร้อยละ 58.15) ทั้งนี้ ประชาชนเห็นว่าไม่เหมาะสมกับการที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสนับสนุนการเปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมาย (ร้อยละ 58.15)

  เบื้องต้นคือ ข้อมูลผลการสำรวจแสดงความคิดเห็นจากสำนักโพล 3-4 แห่ง ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในขณะนี้ โดยกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่พยายามผลักดันบ่อนเสรีต้องพินิจพิจารณา โดยเฉพาะ พล.ต.อ.สมยศ ที่สวมหัวโขน ผลักดันบ่อนเสรีในฐานะ ผบ.ตร.

  การตั้งสติและรับฟังความคิดเห็น ปฏิกิริยาของพลังสังคมที่แสดงออกมาแล้วผ่านการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีออกมาอย่างต่อเนื่อง และไม่ปิดหูปิดตา ฟังเสียงสะท้อนที่เก็บเกี่ยวได้ทางสาธารณะ โดยไม่ผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยไร้ประโยชน์ ถือเป็นแนวทางที่ผู้มีอำนาจ หากมีความฉลาด จะเลือกทำ!.

 • เปลว สีเงิน

  แหม....ชาวโซเชียลตามติดยิ่งกว่าคู่จิ้น! เสียงกริ๊ดดังไล่หลังยิ่งกว่าฉาก “แจ็ค"กับ"โรส” ยืนกอดกันบนหัวเรือไททานิก "บิ๊กตู่" กับ "บิ๊กป้อม" ไม่เจอหน้ากันหลายวัน วานนี้(๒๐ พฤศจิกายน) ไฟต์บังคับต้องไปเจอกันบนเรือหลวงถลาง
 • บทบรรณาธิการ

  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 โดย ป.ป.ช.ได้กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออกเป็น 5 ดัชนี
 • เอ็กซ์-ไซท์

  ขณะไปตรวจรถชนกันคนขับวัย71อ้างตาไม่ดีดาบตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบคดีรถชนกันในตัวเมืองชัยภูมิ เฒ่าวัย 71 ซิ่งกระบะฝ่าสัญญาณไฟพุ่งชนเต็มแรงแล้วลากร่างไปไกลสุดที่จะยื้อชีวิต
  ตูนซึ้งใจกราบคุณตาขาขาดวัย 90 ปีที่เจียดเบี้ยยังชีพคนพิการสมทบก้าวคนละก้าว ด้านเชษฐ์สไมล์บัฟฟาโลออกวิ่งในเมืองชลหาทุนให้อีกกว่า 5 แสนบาท
  เครื่องเล่นโมบายปลาหมึกยักษ์ในงานนมัส การพระสมุทรเจดีย์โค่นลงมาทั้งยวง ทำเอาผู้ใหญ่ เด็กที่ขึ้นไปนั่งบาดเจ็บไปตามๆ รมต.ออมสินรีบไปตรวจสอบ พบไม่ได้ขออนุญาต
 • x-cite inside

  ได้รับทั้งเสียงปรบมือและยอดบริจาคท่วมท้นสำหรับโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” จากเบตงสู่แม่สาย ของ พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ศิลปินวงบอดี้สแลม กับภารกิจเพื่อสังคมที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไอดอลของวัยรุ่นที่สลัดไมค์ร้องเพลงมาเป็นทำงานจิตอาสา
  ณ ตอนนี้เข้าไปท่องโลกออนไลน์ จะมีรายการแชร์และส่งต่อ ขอความช่วยเหลือพี่น้องผองไทย!! ช่วยกันโหวตให้ "มารีญา พูลเลิศลาภ" ตัวแทนสาวไทยในการประกวดนางงามจักรวาลปี 2017
  ในยุคนี้ความเชื่อว่าเด็กจะเก่งต้องมุ่งเน้นแต่เรียนอย่างเดียวอาจตกยุคไปแล้ว เพราะงานวิจัยต่างๆ จากทั่วโลกพบว่า หากพวกเขาได้ทำกิจกรรมทางกายด้วยการออกมาเล่น (Active Play) หรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 60 นาที จะทำให้พัฒนาการด้านสมองดีกว่าเด็กที่จดจ่อมุ่งแต่นั่งเรียนในห้องเพียงอย่างเดียว